• Sản phẩm

Sản phẩm

  • Được thu hoạch từ vùng hoa tự nhiên như dã quỳ, hoa ban, hoa đào dại, hoa ngũ sắc. Sử dụng: >> Dùng trực tiếp sản phẩm ,có thể dùng để nấu ăn hoặc pha nước uống >> Rất phù hợp để pha nước uống, hoặc ngâm các loại nước siro hoa quả
  • Được thu hoạch từ vùng hoa tự nhiên như dã quỳ, hoa ban, hoa đào dại, hoa ngũ sắc. Sử dụng: >> Dùng trực tiếp sản phẩm ,có thể dùng để nấu ăn hoặc pha nước uống >> Rất phù hợp để pha nước uống, hoặc ngâm các loại nước siro hoa quả
  • Được thu hoạch từ vùng hoa tự nhiên như dã quỳ, hoa ban, hoa đào dại, hoa ngũ sắc. Sử dụng: >> Dùng trực tiếp sản phẩm ,có thể dùng để nấu ăn hoặc pha nước uống >> Rất phù hợp để pha nước uống, hoặc ngâm các loại nước siro hoa quả
1900 9898
0886055166